pin headline pic
פינים

שם מוצר

קוטר מילימטרי

קוטר אינצ׳י

DIN

ISO

פין פציל

94

פין

1434

פין

1472

פין

1481

פין מוקשח

6325

פין

8750

פין - DIN 7

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

פין פציל - DIN 94

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: נירוסטה A2

 

פין - DIN 1434

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

פין - DIN 1472

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

פין - DIN 1481

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

פין מוקשח - DIN 6325

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

פין - ISO 8750

מידות מילימטרי: M3 ועד M20

מידות אינצ׳י: 

חומרים: פלדה 10.9, פלדה  12.9, נירוסטה A2, A4

 

שלח בקשה להצעת מחיר